Historie

Snahou těchto stránek je i zmapování historie letních táborů LSPT Ondřejnica. To však není tak jednoduché, jak jsme si původně představovali, takže Vás musíme poprosit o trochu trpělivosti. Snad můžeme nastínit fakta známá a nejdůležitější:

První tábor se uskutečnil již roku 1994 pod vedením Sylvy Valové a Lenky Paličkové (rodná jména) v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jednalo se spíše o soustředění nejstarší dětské složky dětské Ondřejnice, nicméně na účastnících zanechala akce hluboké stopy, což se projevilo o pár let později, kdy původní děcka organizují tábora pro mladší. To se stává v roce 1999, kdy je zorganizován živelný zájezd opět do Kunčic pod Ondřejníkem, organizuje Otakar Mlčoch. A tímto všechno začalo…

2000

Kunčice pod Ondřejníkem, měli jsme 11 dětí a čtyři vedoucí…. Pěkná dovolená. Program nebyl nijak vymyšlen, improvizovalo se na místě. Jediné, co si tak více pamatuji, byl poklad umístěný na dně bazénu a hrdinný skok Slávkův za účelem výlovu pokladu a mého nadšení, že se Slávek vynořil a my ho nemuseli lovit, neb už to bylo večer a byla fakt zima. Od té doby se poklad na dno bazénu nedává…

2001

Kunčice pod Ondřejníkem, dětí přibylo, málem jich bylo dvacet… Objevuje se první téma – Cestování časem. Pravda, cestování se odehrávalo zejména u budíčku, ale už se objevují první velké terénní hry a prostor v Kunčicích se zmenšuje a zmenšuje.

2002

Kunčice po Ondřejníkem. Houby, aneb sanatorium Dr. Robschitze. Dětí přes dvacet, téma propracované – objevovali jsme nové druhy hub, které dva měsíce před táborem vyrábéli vedoucí ze stavební pěny. Leč tento rok už bylo jasné, že Kunčice pod Ondřejníkem jsou nám malé. Poprvé byla uvedena Hra Holube nezlob se, kterou jsme však nedohráli, neb jsme hru hráli na soukromém pozemku, což majitel nepřenesl přes srdce…

2003

Skalka, Ostravice. Četnictvo. Na tento tábor vzpomínám nejraději. Obsadili jsme nové místo – bývalý pionýrský tábor. Pominu-li fakt, že Jiřík Adamus, jeden z vedoucích, měl v posteli místo roštu par sololitových desek, porce jídla byly téměř neviditelné a já si za účelem pozření skrovných přídělů pořídil mikroskop, byl to nejlepší tábor. Vedoucí byli četníci, děcka četníčata, která pátrala po hrozivém pachateli veliké čokoládové loupeže. Konečně jsme měli trochu více prostoru, ale ještě tomu cosi chybělo.

2004

Čertův Hrádek, Staré Hamry. Polární expedice. Luxusní barák, nádherné lesy, jsme tu téměř sami, vše se zdá idylické. Na programu je další pecka – Polární výprava 2004 – 2017. Co den, to jeden polární rok. V inventáři tábora se objevuje plachta ve tvaru kola o průměru 8 metrů, od tohoto tábora zvané IGLÚ. To by jste neˇveřili, k čemu je taková plachta dobrá! Po večerech hrajeme POLARIKON – obří verzi hry Carcasonne, překreslené na téma eskymáci a polární krajinka. Poslední večer tabora se objevuje novinka – diskotéka s živou produkcí všech zúčastněných. Poprvé se představuje kapela ZHASLO V PECU, složena z vedoucich tábora. V programu se objevilo pár trhlinek. Za prvé, poklad se vyráběl po nocích a byl dotvořen tésně před uložením pokladu na tajné místo a za druhé ono tajné místo bylo nenaleznutelné…

2005

Čertův Hrádek, Staré Hamry. Hledá se Mikuláš. Místo stejné, lidé jiní. Setkáváme se s neuvěřitelnými problémy, již od začátku tábora víme, že jsme tu naposledy. Téma je divoké – Čertovina. Čerti jsou všude a ke všemu ukradli Mikuláše, kterého na konci tábora pohostinsky sehrál pan Franc a poté v noci natolik pohostil vedoucí, že už to vypadalo, že z tábora nikdy neodjedeme. Už tento rok jsme měli poprvé 40 dětí, což bylo opravdu hodně. Padá zásadní rozhodnutí, že příprava tábora se musí zjednodušit. Ostatně toto rozhodnutí padá každý rok…

2006

Chata VŠB, Horní Bečva. MiKiRi. Země zaslibená. Zeptáte-li se, jestli si v lese můžete vzít jednu větev na výrobu držáku kotlíku, pak Vám pan Karel, místní majitelo-spravcovo-kuchařo-barmano-zásobovač řekne, že v garáži máte pilu a ten les na chatou je až po vrch kopce váš. A když nás vidí, jak se trápíme s matračka,a na vodní hru, ochotně vydá svůj nafukovací člun… Co na to říci, než DĚKUJEME! Téma 7. intregalaktická výprava, dětí jako smetí – 42. Nad táborem se vypínala první velké táborová stavba – hvězdolet třídy Ig-03-lú, vytvořen z několika záměrně padlých stromů a naší plachty Iglú… Novinkou byly nestálé skupiny – každý večer nám centrální mozek lidstva vylosoval tři skupiny o zcela novém složení – žluté, modré a červené. A výroba centrálního mozku lidstva, to tedy bylo něco. Ještě zé exituje králičí pletivo a Tonda Kobližka.

2007

Chata VŠB, Horní Bečva. Piráti. Krásný tábor s klasickým tématem, ceremoniály na vodě, kde plul ukázkový pirátský vor. Poprvé se objevuje „antitábor“ – skupinka odrostlých táborníků bivakujících v klasických podsadových stanech na Šibeničním vrchu. Tito odrostenci představují duchy pirátů, kteří pomalu, ale jistě, decimují naše mladé kadety. Návštěvní den byl ve znamení souboje rodičů s duchy pirátů. Konečně jsme se my, duchové, taky pořádně najedli…

2008

Chata VŠB, Horní Bečva. Mafiozzo. Tábor ovládla mafie. Elegance, obleky, psí dečky, černá skla v brýlích, každý večer mafiánský soud a mnoho mrtvých. Vychází táborové noviny, které se píšou hodně pozdě v noci. Táborové noviny už nikdy v budoucnu nebudou… Máme také své vlastní peníze a některé děti se s nimi snaží zaplatit v baru… Antitábor se trochu zvětšil a trochu zvlčil. Tento rok jsme měli nejvíce nemocných a boužel první zlomeninu, leč únavovou…

2009

Chata VŠB, Horní Bečva. Rytíři kulatého stolu. Středověk. Náš tábor se přenesl v místě i v čase do pohádkového světa králů, rytířů, zlých čarodějů… Proběhly neskutečné přípravy – výroba šestimetrového kulatého stolu, stavba šibenice, lepenkových hradeb, které za dvě hodiny zničil déšť atd. Projevila se ovšem neskutečná houževnatost vedení a s každou překážkou si dokázalo poradit. Proto nás nezaskočil ani déšť při závěrečné hře a jiné radovánky. Opouštíme ale destinaci Horní Bečva- jedno oko nezůstalo suché. Pálíme lepenkové mosty a jedeme dál…

2010

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Kovbojové. Tábor se přesouvá do nového prostředí na Ostravici, má to své klady i zápory, opět se přibližujeme klasickému táboru. Ovšem tábor to byl po všech stránkách divoký. Ne jen tématem – Divoký západ, ale i průběhem. Dětičky se vžily do role kolonizátorů divokého západu a bojovaly o území s indiány. Nelze ovšem zapomenout na fantastické jídlo, které nám připravovali na chatě Ostrá. Počasí vyšlo, všechno nakonec vyšlo skoro, jak mělo, takže pohoda. Následně se ovšem tábor na rok odmlčí, aby nabral druhý dech, neb jsou ve vzduchu cítit personální změny.

2011

Pauza pro nabrání sil

2012

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Pravěk. Tento tábor děti přenesl do doby pravěké. Malí lovci se každý večer sešli u ohniště při setkání s pravěkou Radou. Nejstatečnějším a nejšikovnějším lovcům Rada udělila korálek a tak se lovec stal nejctěnějším členem svého kmene. Ke konci tábora naši stateční táborníci svádějí dlouhý a těžký boj s bájnou pravěkou stvůrou Smilodonem, který se však po boji stává neškodným mazlíkem a lovci tak mohou jít vesele hledat svou zaslouženou odměnu – obrovskou truhlu s pokladem. V doprovodném programu měly děti příležitost seznámit se s vojáky – „zdravoťáky“, kteří nám udělali parádní ukázku sebeobrany a první pomoci. Táborovou náladu nám nezkazil ani častý a vytrvalý déšť a děti si odvezly spoustu pěkných vzpomínek. Mnohé z těchto momentů jim zůstaly v podobě pexesa z fotografií z našeho tábora. Už teď se těšíme na další dobrodužnou cestu v čase, na kterou se s námi můžete vydat 7. – 21. 7. 2013. Kch!

2013

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Dvůr Rudolfa II. a oživení Golema. Již dvanáctý tábor se odehrával v duchu staročeské pověsti o Golemovi. Nejdůležitějším úkolem našich malých alchymistů bylo získat všechny ingredience pro výrobu nového šému k oživení Golema, protože původní šém je nenávratně ztracen. Naše šikovné děti nakonec přece jen překonaly všechny nelehké úkoly. Rabi Löw jim tak mohl ze získaných ingrediencí vyrobit nový šém, Rudolf II. přede všemi oživil Golema a na závěr byli všichni odměněni pokladem a bohatou hostinou. Věříme, že malí i větší alchymisté si náš tábor s Golemem, Magistrem Kellym, Rabi Löwem a dalšími užili stejně jako my vedoucí!

2014

Pauza pro nabrání sil

2015

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Egypt. Táborové dobrodružství se odehrává opět na Ostravici, naše děti k nám dorazily v bermudách se slušivými kloboučky jako malí archeologové. Díky kouzelných přesýpacích hodin starého archeologa se ale celý tábor Ondřejnica přes jedinou noc přesunul o více než tři tisíce let zpět – až do starověkého Egypta. Tam děti pomáhaly královně Nefertiti zlomit kletbu, která byla uvalena na jejího manžela Achnatona. Ve dne v noci jsme se snažili plnit těžké úkoly, které nám zadávali egyptští bohové, jen abychom mohli dát dohromady čtyři kanopy, potřebné k prolomení kletby. A protože byly všechny děti šikovné, podařilo se nám kanopy najít a kletbu tak zlomit! Úspěšně jsme zvládli všechny překážky – táborníci hráli hry s plným nasazením, mnohokrát museli překonat svůj strach a celý tábor s přehledem obstál při velké zkoušce v podobě návštěvy z hygieny. My všichni vedoucí jsme si z pobytu s našimi malými svěřenci odnesli spoustu zážitků a věříme, že se se všemi našimi archeology/Egypťany setkáme na táboře i příští rok, abychom spolu mohli zažít další dobrodružství. Egyptská táborová hymna nám ještě stále zní v uších 🙂

…„Faraoni a mumie,
nás z nich snad jednou omyje
Musíme dát dokupy,
všechny čyři kanopy!“…

2016

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Pohádkové království. Výroční 15. tábor LSPT Ondřejnica se ocitl v nebezpečí, jelikož se stal útokem nezbedných šotků. Ti si vzali za cíl rozvrátit a zničit Pohádkové království krále Rudovouse, které vzniklo takřka přes noc v areálu tábořiště na Ostravici. Proto byli povolání chrabří pomocníci, aby všechny šotky našli a pochytali do vězení střežené prastarým Prapohadem. Každý den jsme pomáhali pohádkovým bytostem potýkat se s jejich problémy v pohádce a za úspěšné splnění nám král daroval zlaťáky. Ty jsme si nenechali, ale použili je jako úplatu šotkovi, který byl začarován v kámen a každý večer nám ukázal kde hledat jeho zlobivé kamarády. Společně jsme všechny šotky pochytali a vrátili celé království dopořádku.

2017

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Maskáče, barety, disciplína, tajemná brána… Snad tyto slova vystihují to, jak náš tábor vypadal. Ovšem před tím než to všechno nastalo, musely proběhnout neskutečné přípravy při stavbě hvězdné brány – měření, řezání, pájení, sprejování, kreslení, zapojování celé elektroniky a pak ROZSVĚCENÍ jen tří z devíti ševronů – paráda. Ale tři stateční hoši to nevzdali a tak díky nim jsme mohli mít hvězdnou bránu jako ze slavného seriálu. Jak už jistě každý, kdo s námi na tábory jezdí, ví: JSME MISTŘI PŘEVLEKŮ a jinak tomu nebylo ani na tomto táboře. Vzali jsme útokem všechny internetové army bazary a nakoupili tam vše, co každý správný voják potřebuje. A pak hurá na tábor, který byl dle nás vydařený – všichni přežili a parádně si to užili. To je konec hlášení. Proto zbývá jen říci: „JEDNOTKO POZOR! K PŘÍŠTÍMU TÁBORU PŘIPRAVIT!“

2018

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Turnaj tří kouzelnických škol. Táborový program vytvořený na motivy filmu Harry Potter a Ohnivý pohár se uskutečnil v termínu 22. 7. – 4. 8. 2018. Táboru předcházely veliké přípravy, které ovšem nebyly tak úplně spojeny s přípravou rekvizit, jako s organizačními změnami. V roce 2018 jsme totiž s našim táborem vstoupili do organizace ATOM (Asociace turistických oddílů mládeže) a KČT (Klub českých turistů). Díky členství v těchto dvou organizacích se nám podařilo zakoupit spoustu nového vybavení a náš tábor posunout opět dál.

Samotný průběh tábora byl magický. Děti se po průchodu zázračnou bránou ocitly v kouzelnické škole, kde právě probíhal Turnaj Tří kouzelnických škol. Každý den musely děti zápolit v jedné z deseti kouzelnických disciplín, utkat se ve Famfrpálu a to vše s jediným cílem – vyhrát pohár Doryho Pontaje, největšího kouzelníka všech dob.

2019

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Duchové lesa. To se tak jednou chcete vydat do lesů a udělat si prachobyčejný tábor a místo toho potkáte jen bandu zdivočelých a zlých duchů, kteří Vám obklopují celé tábořiště. A pak jeden „arci-dobrák“ – ŠAMAŠ. Více o příběhu si můžete přečíst z táborového deníku psaném právě vedoucími, a to hned několika.

Tentokrát jsme řešili obrovský problém s přívodem pitné vody, neboť každý rok se nám podaří „odvařit“ jedno z našich auta a chceme se vyhnout úmorné a náročné cestě do kopce. Nakonec jsme se přes tisíc telefonátů, milión žádostí a kontaktování stovky známých dostali až ke koupi vlastních nádob na vodu, konkrétně IBC kontejnerů, což nám mnohonásobně usnadilo práci a urychlilo napouštění a umývání všeho možného. Ať žije voda!

2020

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Po Hedvábné stezce. Obchodničtí velikání SaMo a SeTo se vydávají na cestu za bohatstvím a slávou až do daleké Číny. Před cestou kupci oslovili 3 obchodnické rodiny (Koldingové, Si Frédy, Tregtarové), kteří se k výpravě přidávají a poté společně vyrážejí na úmornou cestu přes Středozemní moře, čtvero zemí (Egypt, Persie, Arábie, Indie) a navíc zdolávají nepočítaje překážek. Během výpravy je umožněno členům rodin plnit různorodé úkoly – Sen’jakovy výzvy, čímž dostávají možnost přividělat si a obohatit pokladnice svých rodin o nějakou tu zlatou, stříbrnou či bronzovou minci. Nekrátká cesta je zakončena na čínské tržnici císařem – podáním ruky stvrzuje se Samem a Setem úspěšnou expedici a další užívaní Hedvábné stezky.

2021

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Jumanji. Koukněte na blog hráčů.

2022

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. …kdo ví?

2023

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. …kdo ví?